Rabba Ve Video Song – Mar Gaye Oye Loko Movie


Rabba Ve is the song from the movie Mar Gaye Oye Loko Movie.Lyrics were written By Vinder Nathumajra. Music Composed by JAY K. This song is sung by Rahat Fateh Ali Khan.

Also, check Mar Gaye Oye Loko video Songs

  • Singer-Rahat Fateh Ali Khan
  • Music -JAY K
  • Lyrics -Vinder Nathumajra

Rabba Ve Lyrics

ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਗੋਰਾ ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ
ਰੱਬਾ ਵੇ ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ
ਰੱਬਾ ਵੇ ਰੱਬਾ ਵੇ
ਰੱਬਾ ਵੇ ਕਿਊ ਪਾਇਅਨ ਨੇ ਡੋਰੀਅਨ
ਤੂੰ ਦਾਸ ਤਾ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਖੁਟਾ
ਜੋ ਹੋਆ ਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖ੍ਫਾ
ਤੂੰ ਦਾਸ ਤਾ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਖੁਟਾ
ਜੋ ਹੋਆ ਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖ੍ਫਾ
ਕਿਉ ਵੱਟਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਘੂਰਿਆਨ
ਰੱਬਾ ਵੇ ਕਿਊ ਪਾਇਅਨ ਨੇ ਡੋਰੀਅਨ
ਰੱਬਾ ਵੇ ਕਿਊ ਪਾਇਅਨ ਨੇ ਡੋਰੀਅਨ

ਏਡੀ ਕਹਹਿ ਗਾਲੀ ਟੀ ਏਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ
ਜਹਿਦੀ ਗੈਲਨ ਦਿਲ ਕਿਤਾ ਦਿਲ ਕੋਲੋਨ ਦੁਰ ਏ
ਏਡੀ ਕਹਹਿ ਗਾਲੀ ਟੀ ਏਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ
ਜਹਿਦੀ ਗੈਲਨ ਦਿਲ ਕਿਤਾ ਦਿਲ ਕੋਲੋਨ ਦੁਰ ਏ
ਕਿਉ ਸਿਤੀ ਏ ਸਜਾ ਸਨੂ ਬੇਵਾਜਾਹ
ਕਿਉ ਹੋਏਯਾਨ ਨਾ ਓਮੇਜੇਨ ਪੂਰੀਅਨ
ਰੱਬਾ ਵੇ ਕਿਊ ਪਾਇਅਨ ਨੇ ਡੋਰੀਅਨ
ਰੱਬਾ ਵੇ ਕਿਊ ਪਾਇਅਨ ਨੇ ਡੋਰੀਅਨ

ਸੱਜਣ ਓ ਕਾਮੀ ਕਹਦੀ ਸਾਥੋਨ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਏ
ਪਿਆਰ ਵਿਚੀ ਜੈਂਡੀ ਹੂਨ ਦੁਆਰੀ ਨਾ ਸਾਹੀ ਏ
ਸੱਜਣ ਓ ਕਾਮੀ ਕਹਦੀ ਸਾਥੋਨ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਏ
ਪਿਆਰ ਵਿਚੀ ਜੈਂਡੀ ਹੂਨ ਦੁਆਰੀ ਨਾ ਸਾਹੀ ਏ
ਕਿਊ ਚੂਰ ਹੋਏ ਖਾਂਬ
ਮੰਗਲ ਗਾਵਤ
ਕਿਊ ਰਹਾਹੀਅਨ ਸਦਰਨ ਅਦੂਰਿਯਨ
ਰੱਬਾ ਵੇ ਕਿਊ ਪਾਇਅਨ ਨੇ ਡੋਰੀਅਨ
ਰੱਬਾ ਵੇ ਕਿਊ ਪਾਇਅਨ ਨੇ ਡੋਰੀਅਨ

Also, Read about:
Recent Comments    Categories